kirkelig

handlinger
Client 1
Navneændring og attester

Begravelse - Bisættelse - dødsfald

Når nogen dør 

 ...fyldes vi af mange tanker og af sorg – og også af forvirring – samtidig med at der er en lang række praktiske ting at tage stilling til: Skal afdøde bisættes (brændes) eller skal afdøde begraves? Hvem tager sig af det og hvem skal man henvende sig til? 

Anmeldelse af dødsfaldet 
Lægen anmelder dødsfaldet digitalt til sognet.

De pårørende skal også anmelde dødsfaldet snarest muligt til kirkekontoret / sognepræsten i det sogn, hvor afdøde boede. Anmeldelsen foretages digitalt via www.borger.dk, hvor der under emnet: ”Sundhed og Sygdom” også står vejledning om ”Dødsfald og Begravelse”. Under dette emne kan der (via NEM-ID) anmodes om ”Begravelse eller Ligbrænding”. Anmodningen går herfra direkte til ”begravelsesmyndigheden” – dvs. Sognepræsten eller Kordegnen i afdødes bopælssogn.

Ønsker man at benytte en bedemandsforretning, kan de personlige papirer afleveres til bedemanden, som derefter på de pårørendes vegne anmelder dødsfaldet og aftaler dato og sted for bisættelse/begravelse - og henviser til en samtale med den præst, der skal medvirke ved den kirkelige handling.

For medlemmer af folkekirken aftales tid, sted og form for højtideligheden med præsten, der skal forestå bisættelsen/begravelsen.  Præsten kan også kontaktes som hjælp i den svære proces, det kan være, at stå med en stor sorg ved et dødsfald. En samtale med præsten inden dødsfaldet kan også være til hjælp for både den døende og de pårørende.

Kiste og transport bestilles hos en Bedemand. Bedemanden/Begravelsesforretningen er et privat firma, men vil ofte kunne yde en god hjælp også til de mange andre praktiske spørgsmål, der melder sig, når nogen dør.

Spørgsmål vedrørende valg af gravsted, pris for de forskellige former for gravsteder osv. kan drøftes med kirkegårdens graver, der også er behjælpelig med valg af gravsted.

Vejledning til udfyldelsen af anmodningen:

For at udfylde anmodningen skal man have disse oplysninger klar:

1) CPR-nummer, navn og civilstand på afdøde*

2) CPR-nummer og navn på eventuel ægtefælle (også hvis ægtefælle er afdød).

3) Afdødes eventuelle religiøse tilhørsforhold.

4) Om der skal være en højtidelighed for afdøde, og hvis ja; hvor og hvornår den skal finde sted.

5) Mulige relevante bilag omkring afdødes ønsker, for eksempel for bisættelsen eller vedrørende askespredning.

Vær opmærksom på følgende forhold:

o   Begravelsesmyndigheden er det sogn, hvor afdøde boede.

 o   En aftale om højtidelig for afdøde (begravelse/bisættelse) skal være på plads, inden du  indtaster anmodningen.                                   

 o   Hvis afdøde skal begraves i udlandet, skal du kun oplyse landets navn.

 o   Du modtager afgørelsen i din e-Boks.                                                           


Vigtigt: Du kan ikke bruge denne løsning, hvis afdøde ikke havde et CPR-nummer.

Du skal i stedet udfylde en anmodning her: papirblanketprinte og aflevere den til begravelsesmyndigheden.

Læs op

Kontakt  Sognepræst

Henrik Gert Olsen
Byvej 16, 4591 Føllenslev
E-Mail:hego@km.dk
E-mail: Sikker mail....
Tlf. 5926 8104
Træffes bedst: tirsdag – fredag kl. 11.00-12.00 mandag er fridag
Læs op

Kontakt graveren

ved Særslev Kirke

Læs op

Anmeldelse af dødsfald

Læs op
Læs op
Image
Læs op