Konfirmation

Her den 1. april 2019 er der kommet nye regler vedrørende konfirmandtilmelding, i fremtiden skal tilmelding ske digitalt.Benyt linket her til højre.

For at blive konfirmeret skal man være døbt, men det er muligt at følge undervisningen uden at være døbt. Ønsker man så at blive døbt - og konfirmeret - kan dette aftales med Præsten i løbet af året. 

Indskrivning til konfirmandundervisning kan ske ved at udfylde denne blanket (link) og aflevere den til Sognepræsten Henrik Gert Olsen Byvej 16, 4591 Føllenslev

Konfirmation foregår ved en gudstjeneste, der er fastlagt på forhånd.
Udgangspunktet er, at barnet konfirmeres i det sogn, hvor det bor.

 De næste konfirmationer er:

Datoer for konfirmationer:

Indskrivning til konfirmationsforberedelse. Tilmeldingen kan ske via e-mail eller telefonisk til sognepræsten.

Datoer for konfirmationer:

Fra 2021 vil der være konfirmation i Føllenslev den første lørdag og søndag efter påske og i Særslev den anden lørdag og søndag efter påske.

Efterårskonfirmation efter ønske.

Konfirmation på Nekselø efter aftale.

Læs op

Sognepræst

Henrik Gert Olsen
Byvej 16, 4591 Føllenslev
E-Mail:hego@km.dk
E-mail: Sikker mail....
Tlf. 5926 8104
Træffes bedst: tirsdag – fredag kl. 11.00-12.00 mandag er fridag
Læs op
Læs op

Minikonfirmand - hvad er det?

Læs op