FØLLENSLEV – SÆRSLEV SOGN

Føllenslev Kirke

Læs mere.

Klik her....

Føllenslev Kirke

Særslev Kirke

Klik her....

Særlev Kirke

Nekselø Kirke

Klik her....

Nekselø Kirke

Find os på

Fascebook


Klik her....

Aktiviteter

Velkommen

Du er kommet ind på Føllenslev – Særslev Sogns hjemmeside. 

Vi håber du kan finde alle de informationer og oplysninger du har brug for. Skulle der være noget du ikke kan finde er du velkommen til at kontakte præsten eller formanden.

Corona-restriktioner
Alle krav er ophævet. Men der står stadig håndsprit til fri afbenyttelse i våbenhuset.
 
Hjertestarter
 hjertestart1
 
Kommende Arrangementer
Kommende Arrangementer
2 apr
Palmesøndag - Særslev Kirke
Dato 02.04.2023 10:30
6 apr
6 apr
7 apr

Liturgisk gudstjeneste - Musik, J.S.Bach - Annemette Pødenphandt, sopran - Henrik Olsen, liturgi - Jytte Lundbak, organist.

Passionsmusik er Jesu lidelseshistorie fortalt i toner og sang. Siden middelalderen har det i først katolske og efter reformationen også i protestantiske kirker været en fast tradition ved påsketid og især langfredag, at formidle Jesu lidelseshistorie musikalsk. J. S. Bach er passionskomponisten over alle, og denne Langfredag har vi udvalgt nogle af hans stærkeste passionsarier samt relevante fællessalmer.

Langfredag den 7. april 1724 opførte Bach Johannespassionen for første gang. Opførelsen fandt sted i Nikolaikirken i Leipzig, hvor Bach på det tidspunkt havde været ansat som kantor i knap et år. Johannespassionen kom dermed til at stå som kronen på det værk, Bach siden 1. søndag efter trinitatis 1723 havde præsenteret for menighederne i Nikolaikirken og Thomaskirken i Leipzig.

Bachs embedsforpligtelser som kantor bestod først og fremmest i opførelsen af musik i gudstjenesten: en kantate hver søn- og helligdag samt ekstra musik ved højtiderne. Det kunne i sig selv være en ganske krævende opgave. Men dertil kommer, at Bach selv komponerede langt størsteparten af den musik, han opførte i gudstjenesten i Leipzig. Fra tiden som hoforganist i Weimar havde han nogle værker, som han kunne genbruge. Men i de første par år som Thomaskantor i Leipzig komponerede han stort set et nyt musikstykke til hver søn- og helligdag. Det kunne lade sig gøre i kraft af, at han allerede i forvejen var en erfaren komponist. Især hans tid som hofkapelmester i Köthen /1717-1723) havde givet ham lejlighed til at dyrke og udvikle forskellige stilarter og kompositoriske teknikker, der blev det håndværksmæssige grundlag for kirkemusikken i Leipzig. Et første højdepunkt blev her Johannespassionen.

Opførelsen af en passion i ”moderne stil” (med kor, orkester, recitativer og arier) ved eftermiddagsgudstjenesten langfredag havde i 1700-tallets første årtier vundet indpas i flere større byer i Tyskland. I Leipzig havde man længe tøvet med at indføre en sådan praksis, og passionsmusikken i Leipzig blev således først etableret af Bach, der ikke nærede forbehold over for den musikalsk-dramatiske udsættelse af Jesu lidelseshistorie.

Liturgien er bygget op omkring lidelseshistorien med læsninger og musik. Henrik Olsen er liturg, mens Annemette Pødenphandt er solist og fremfører udvalgte Bach-arier akkompagneret af organist, Jytte Lundbak. Desuden er der fællessalmer. Annemette Pødenphandt, sopran debuterede i 2016, og hun er efterspurgt solist i ind- og udland i de store kirkemusikalske værker. Hun har tidligere optrådt i Føllenslev Kirke.

9 apr
10 apr
15 apr
Client 1

lyd

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Client 1
Client 1

Læs op

Dagens ord

Client 1
Client 1
Client 1
Image
Client 1
Client 1