Nekselø Kirke

Image

Find os på Google maps

Image
Image

Henrik Olsen

Sognepræst, Føllenslev – Særslev pastorat

Føllenslev præstegård, Byvej 16, 4591 Føllenslev

E-mail: hego@km.dk

Tlf.: +45 5926 8104

Kirken, der ligger på øens sydlige del, lige øst for den nedlagte skole, er opført 1931 efter tegninger af arkitekt Aage Herløw. Den smalle, langstrakte kirkegård skærmes af levende hegn. Kirken er et enkelt, rektangulært hus med lille korudbygning i øst og i vest et portalfremspring med klokkekvist.

Materialet er cementsten og gule tegl, som står hvidkalket, mens taget er hængt med røde sten. - Det indre omfatter et skib med brunbejdset bjælkeloft, oplyst gennem firkantede, afsprossede vinduer. Østenden åbner sig mod den firkantede alterniche, mens der i vest er afskilret et vindfang (våbenhus), flankeret af sakristi (syd) og rum med trappe til klokken og loftet (nord). Gulvene er af gule sten, lagt i mønster med fuge, mens der er ferniserede brædder i stolene. Kirken har altid været tilknyttet et sogn på Sjælland – nu Føllenslev - Særslev sogn. I mange år blev kirken betjent af lærer Knud Jensen og Agnete Jensen. Ved hver gudstjeneste kom præsten fra Sjælland. Nu kommer hele betjening fra Sjælland. Kirkegården bliver passet af graveren fra Føllenslev kirke.

Her er gudstjeneste ca. 4 gange om året.

Kirken er aflåst.

 

Nexlø Kirke

Nekselø Kirke

Den smukke kirke er opført 1931 ved arkitekt Aage Herløw
Den er opført af cementsten og gule tegl,der står hvidkalket,taget er med røde sten.
Det indre består af et skib med en lille korudbygning mod øst og en forhal mod vest, hvorover klokken er ophængt i et glamhul.

Kirkeklokken er uden indskrift og måler 50 cm. i tværmål
Gulvene er af gule sten, lagt i et mønster, mens der er ferniserede
brædder i stolene.

This image for Image Layouts addon
Nekselø ligger i bunden af Sejerø bugten.

Nekselø ligger i bunden af Sejerø bugten.
Det område i Danmark, der er rigest på solskinstimer og fattigst på regn.
Der er 25 minutters sejlads fra Havnsø på Sjælland til den 4 km lange og 1 km brede ø.natis.

This image for Image Layouts addon
Kirken er ikke så gammel,

Kirken bliver i 2021 90 år. Den blev opført på en grund, skænket af godsejer
E. A Schütte, for en byggesum på ca. 10.000 kroner, hvoraf staten ydede 4.000.
Alt inventaret, alterparti, prædikestol, stolestader og lamper er fra kirkens opførelse

This image for Image Layouts addon
På alterbordet

På alterbordet, hvis forside prydes af Jesusmonogram, står altertavlen.
Altertavlen er et oliemaleri, Kristi korsegang, malet og skænket af cand.jur. Gade.

Det er signeret »V. Gade« og indsat i forgyldt ramme. 

Den nuværende alterdug er kniplet af Lisbeth Jørgensen – født på den gl. skole

This image for Image Layouts addon


Orgel

Digitalt Johannus orgel, 1 manual, anskaffet i 1995 som erstatning for et udslidt harmonium.

This image for Image Layouts addon

Lysestagerne af træ

Lysestagerne af træ er ligesom det øvrige inventar skænket af forskellige
inden - og udensogns givere.

This image for Image Layouts addon
Den sekskantede døbefont

Den sekskantede døbefont  Den sekskantede font er af gråbrun kunststen. Det glatte dåbsfad, af messing, 43 cm i tværmål, har to indvielseskors på fanen, og den hertil hørende dåbskande, 29 cm høj, har under bunden bomærke for »Dansk arbejde« samt indstemplet »M. & T.«

This image for Image Layouts addon

Orlogsfregatten "Haabet"

Kirkeskib, orlogsfregatten »Haabet«. Model af fregatten »Jylland«, bygget og skænket af boelsmand Hans Peter Hansen, Nekselø. Ophængt i skibet 1933.

This image for Image Layouts addon

Pengebøssen er af messing

Pengebøssen er af messing og graveret på et kors står der: "Til de fattige".

This image for Image Layouts addon

Varmekilde

I den kolde tid i gamle dage blev kirken varmet op med denne kamin. I dag opvarmes kirken med El.

This image for Image Layouts addon


Præste tavle

Kirkelig handling

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
This image for Image Layouts addon


Graver

Graver Connie Thomassen
Kirkemosevej 2A
4591 Føllenslev
E-Mail: graver-foellenslev@outlook.dk
Mobil: 2016 7045

This image for Image Layouts addon


Indgang Nekselø kirkegård

Kirken set fra indgang til kirkegården

This image for Image Layouts addon


Nekselø kirkegård

This image for Image Layouts addon


Nye granittrin

I anledning af kirkens 90 års fødselsdag i 2021 er der anlagt nye granittrin.

This image for Image Layouts addon


Kongeligt besøg:

 september 2010 var Dronning Margrethe på et privat besøg på Nekselø, men inden da var Dronningen på et halv officielt besøg i Havnsø.

Dronningen ankom til Nekseløbugten med Dannebrog, som ankrede op ud for Nekselø, turen indtil øen fra Dannebrog kunne ikke foretages i Chaluppen på grund af vejret, og foregik derfor i gummibåd, men dronningen var klædt i fornuftigt tøj til turen.

Billedet er lånt fra TV-Øst.